Den Danske Sprogkreds og Kulturstationen i Vanløse afholdt tirsdag den 21. marts et meget vellykket møde med foredrag, debat og sang.

Seniorforsker ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Henrik Lorentzen, er ansat ved Selskabets Ordbog over det danske sprog, og han fortalte levende om, hvilke af de ord, der var dukket op i løbet af 2022, der havde fortjent at blive indføjet i ordbogen – og hvilke vi sagtens ville kunne klare os foruden.

Herefter var spørgelysten stor. Hvorfor er der nogle af de danske fugle, der er med i ordbogen, og andre, der ikke er med, selv om de har bygget deres reder i de danske træer i årevis? Hvorfor nævne “ikke autoriserede” stavemåder, når de er forkerte? Skal ordet “tænke” ikke også beskrives med samme betydninger som “tro” og “synes”, når det nu i højere og højere grad anvendes sådan som et resultat af påvirkningen fra engelsk? – Jo, der var nok at svare på, og Henrik Lorentzen gjorde det godt.

Seniorforskeren havde også valgt tre sange til leligheden: Livstræet af Hans Holm, Den kedsom vinter gik sin gang af Ambrosius Stub og Poul Henningsens Sproget, og han havde ikke bare valgt dem, han havde også medbragt sin tromme, for når han ikke sidder begravet i nye ord og betydningsændringer eller skriver klummer klummer til Kristeligt Dagblad, er han trommeslager et par bands. Pianisten Rasmus Raaschou, som i dag er gymnasielærer, men har en fortid som hyggepianist på diverse listige barer, hamrede i tangenterne og sang for, og selv om adskillige af de 30 deltagere i arrangementet aldrig havde hørt melodierne før, sang alle med af fuld hals efter de første vers.

Lise Bostrup takkede til slut Henrik Lorentzzen og Rasmus Raaschou for en rigtig delig aften, overrakte en lille vingave og forærede Henrik Lorentzen samtlige numre af Sprogkredsens blad Sprogkræsen med den slet skjulte bagtanke at få bladet citeret i en klumme eller en ordbogsartikel.