Det er kun fem år siden, vi etablerede Den Danske Sprogkreds, men allerede nu kan vi præsentere en række udgivelser om det danske sprog.