Så kom der et lille oplag af Sprogkræsen 13 i papirudgave!