Sprogkredsens blad Sprogkræsen udkommer 4 gange om året. Det første nummer blev præsenteret i  efteråret 2018. Sprogkræsen udsendes til alle medlemmer af Sprogkredsen, kan lånes på folkebibliotekerne og købes i løssalg for 50 kr. + porto, hvis man ønsker papirudgaven.