Sproget i Sonja Rindoms oversættelse af Carl Barks amerikanske tekster til Anders And var emnet for Michael Falkendorfs oplæg på Sprogkredsens stand på Bogforum lørdag den 6.november. Michael beskrev med udgangspunkt i en række retningslinjer for den danske oversættelse en række omskrivninger og udeladelser af ord og udtryk i originalen. Den danske oversættelse er betydelig pænere og mere konform end den amerikanske, fortalte han og gav tilhørerne nogle interessante eksempler. Blandt tilhørerne var Henrik Loretzen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Poul Sørensen.

En del af foredraget kan læses i Sprogkredsens blad Sprogkræsen nr. 11.