I forbindelse med en artikel om orddannelse er jeg på jagt efter gode, sjove og gerne nyere teleskopord.

Teleskopord er ord, der er dannet ved at kombinere begyndelsen af et ord med slutningen af et andet.

Her er nogle eksempler:

Fødselar (fødsel + (jubil)ar)

Mærkat (mær(ke) + (pla)kat)

Bankomat ((bank) + (aut)omat))

Motel (mo(tor) + (ho)tel)

Roligan (ro(lig)+(hoo)ligan)

Brunch (br(eakfast)+(l)unch)

Parkomat (park(ering)+(aut)omat)

Ellert (el(ektrisk)+(knal)lert)

Brexit (Br(itain)+exit)

Faktion (fak(ta)+(fik)tion)

Burkini (bur(ka)+(bi)kini)

Danglish (Dan(ish)+(En))glish)

Podcast ((i)Pod+(broad)cast)

Minarine (mi(ni)+(marg)arine)

Chokofant (choko(lade)+((ele)fant) (navn på chokoladestænger, der ligner elefanternes snabler, se billede)

Chokofantastisk ((choko(lade)+(ele)fant+(fant)astisk))

Chokofantastisk består af hele tre elementer: et avanceret teleskopord. 🙂