Sprogkredsens bestyrelse holdt den 13. januar et digitalt bestyrelsesmøde, hvor vi lagde planer for 2021.

Corona-restriktionerne skaber udfordringer for vores udadvendte aktiviteter, men giver gode muligheder for at arbejde med vores strategi og vores udgivelser.

Rainer Verhoeven tog et screenshot af mødedeltagerne i et tænksomt øjeblik.

Irina Bjørnø og Annelise Jarvis-Hansen var desværre forhindret i at deltage.