Sprognævnets bjørnetjenester

Man kan definere et pendulord som et ord, der svinger frem og tilbage mellem to betydninger, mellem to forskellige staveformer, to måder at bøje det på eller to måder at udtale det på.

Pendulord skaber naturligvis udfordring for sprogbrugerne.

Uintenderede påvirkninger og bevidst prægning

Nogle pendulord udvikles gennem forskellige uintenderede påvirkninger, andre er opstået gennem bevidst påvirkning, og nogle skabes rent normativt ved skift frem og tilbage i Sprognævnets normering.

Lad os tage nogle eksempler:

Wienerschnitzlen

I Retskrivningsordbogen fra 1955 finder vi ordet wienerschnitzel. I 1986-udgaven af samme bog kunne man vælge mellem to lige korrekte former: wienerschnitzel og wienersnitsel. Denne valgfrihed bestod frem til 2012, hvor formen wienersnitsel blev forkert, sådan det kun er formen wienerschnitzel, der er korrekt.

Yoghurten

Også ordet yoghurt har taget sig en pendultur frem og tilbage. I 1955 skulle vi skrive yoghurt, i 1986 blev det tilladt at skrive jogurt, og formen jogurt eksisterede i Retskrivningsordbogens 2. udgave i 1996 og i den 3. udgave i 2001, men i 2012 var pendulet kommet tilbage til udgangspunktet, og yoghurt var den eneste tilladte staveform.

Drøblen

En drøbel var en drøbel helt tilbage i ordbøgerne fra 1800-tallet, og også 1955-udgaven kendte kun til en form med b. I 1986 blev formen drøvel indført som parallelform, men i 2012 var pendulet tilbage ved udgangspunktet, og kun formen drøbel blev anset for korrekt.

Chokoladecremen

Det er ikke alle pendulordene, der følger samme skema. Ordet creme som i chokoladecreme hed creme med c og e i 1955, men kunne hedde krem i 1986 og 1996, men allerede i 2001 blev formen krem forbudt igen, og det er den stadig den dag i dag.

Bjørnetjenesten

Dansk Sprognævn gør et stort arbejde med at tælle ord og prøve at fastsætte staveformerne efter, hvor ofte de forekommer, men mon ikke nævnet gør de danske sprogbrugere en bjørnetjeneste ved at ændre normeringerne så hurtigt, at hverken de eller diverse programmer til stavekontrol og automatisk oversættelse kan følge med.