Forvirrende ændringer af stavemåder af talord

Som vi så her i Den Danske Sprogkreds’ julekalender den 16. december med eksemplet mayonnaise, der i en årrække fik en ny mulig stavemåde majonæse, ændrer Dansk Sprognævn altså af og til måden, ord kan staves på.
Ofte betyder sådanne ændringer eller alternative stavemåder, at det bliver lettere at stave ordet, dvs. at den nye mulige stavning fx er mere lydnær.

Dog var der med reformen i Retskrivningsordbogen fra 2012 et interessant eksempel på at Dansk Sprognævn i en ny version af Retskrivningsordbogen gik tilbage til udelukkende den ældre stavemåde, og derved faktisk gik bort fra en mulig lettere og mere lydnær mulighed at stave nogle ord på. Retskrivningsordbogen fra hhv. 1986, 1996 og 2001 havde jo indført to mulige former af nogle ord, som man kunne vælge imellem – bl.a. et par talord. Elleve var et af ordene, hvor der fra 1986 kunne vælges mellem to korrekte former nemlig den traditionelle form elleve eller den forkortede form elve.

De fleste af os sprogbrugere er jo ret dovne, så vi foretrækker oftest den korteste af de korrekte former. Derfor var der en del af os, der fik for vane i årene efter 1986 at skrive den nye kortere form elve  – men så var der jo bare det kedelige ved denne historie, at Dansk Sprognævn i Retskrivningsordbogen fra 2012 besluttede, at det nu ikke skulle være valgfrit længere, om man ville skrive den korte eller lange form, nu blev det kun korrekt at skrive den oprindelige lange form elleve, og den kortere form elve blev efterfølgende karakteriseret som “uofficiel” stavemåde (altså ukorrekt).

Man gik altså tilbage til, hvordan det havde været før 1986.

Det lyder lidt spøjst, at man ændrer en stavemåde og så ændrer den tilbage igen 26 år efter, men ikke desto mindre skete det altså i 2012.

Et andet tal led samme skæbne i den samme reform i 1986 – tallet tredive, som nu også kunne skrives uden sit “i” tredve, og dermed også alle tallene mellem 31 og 39.
Det samme gjaldt i de tilsvarende ordenstal, så ellevte (11.) kunne skrives elvte, og tredivte kunne skrives tredvte også i ordenstallene 31. til 39.

Der var også mange andre ord end tal, hvis stavemåde udvidedes med en ekstra mulighed i samme reform i 1986 og tilbage igen til kun en officiel stavemåde fra 2012, fx gik man fra at kunne vælge mellem at skrive hæfte eller hefte til nu kun at have en korrekt form hæfte, ligeledes med yoghurt og jogurt til kun stavemåden yoghurt.

Så generelt kan man se, hvis man ser på listen af ændrede ord i Retskrivningsordbogen fra 2012, at man ved mange af de ændrede ord, gik bort fra at have to stavemåder, som var lige korrekte, tilbage til kun at have en korrekt mulighed og til at betragte den alternative nyere stavemåde som uofficiel igen.

Teksten er skrevet af Mette Hess, dansklærer og medlem af Den Danske Sprogkreds.