I 2015 blev det kønsneutrale pronomen “hen” indført i Sverige som et alternativ til “han” og “hun”.

Sanni Nimb, der er ledende redaktør på Den Danske Ordbog, der udgives af Det Danske Sprog– og Litteraturselskab, har udtalt, at hun personligt godt kunne tænke sig at indføje det kønsneutrale pronomen “hen” i ordbogen, men at det endnu ikke anvendes hyppigt nok til at retfærdiggøre optagelsen af ordet.

I det meget kønsbevidste intellektuelle miljø er det imidlertid ikke “hen”, der står øverst på listen over, hvordan man ønsker at blive omtalt. Her er trenden at anvende pronomenerne “de” og “dem”, som hidtil udelukkende har kunnet bruges i flertal, som alternativ til de kønnede pronomener “han” og “hun”.

Man kan altså sige: “Hvor er vores chef? Jeg tror de kommer for sent igen.”

Det er vist noget, man lige skal vænne sig til.