Nogle uregelmæssigt bøjede verber har en særlig variant af perfektum participium (kort tillægsform), der bruges, når ordet skal fungere som adjektiv (tillægsord).

Af verbet forsvinde kan vi danne førnutid med formen forsvundet: Pludselig var han sporløst forsvundet.

Som tillægsord bruger vi en form med –enen forsvunden person, den forsvundne fuldmægtig og forsvundne personer.

Det er kun nogle få af de uregelmæssigt bøjede verber, der kan få disse former, men vi kan alle nikke genkendende til udtryk som: stjålne varer, fundne sager, nyslebne knive, underskrevne dokumenter – og håndskårne rødspættefiletter.

Der er ikke helt klare regler for, hvilke ord der har disse former, og det resulterer nogle gange i forvekslinger.