Den Danske Sprogkreds’ generalforsamling sprudlede af energi og virkelyst.
Lone Rytset forsøgte i sin egenskab af dirigent at holde orden på tropperne, og det lykkedes til en vis grad.