På aftenens generalforsamling i Den Danske Sprogkreds blev der valgt en bestyrelse og to suppleanter:
Bestyrelsen består nu af:
Lise Bostrup (formand), Lone Rytsel (næstformand), Ingelise Handberg (kasserer), Rainer Verhoeven (sekretær), Annelise Jarvis Hansen, Charlie Sofia Jørn og Jan Aage Rasmussen, samt suppleanterne er Dan Helum og Irina Bjørnø.
Det var en dejlig generalforsamling, som I kommer til at høre meget mere om.