Sprogkræsen indeholder artikler om dansk sprogpolitik, analyser af dansk sprog og anmeldelser af nye bøger og websider inden for området.

Sprogkræsen er ikke et videnskabeligt tidsskrift, men formidler sprogvidenskab og debat på en forholdsvis lettilgængelig måde.

Her er nogle eksempler på indholdet i de første tre numre.

Aktuelt stof
– Dansk Sprognævn i Bogense (interview med den nye leder) (SK 3)

Har det danske sprog en fremtid? Debat med Anne Holmen, Alex Ahrendtsen, Jens Raahauge, Allan Hilton og Lise Bostrup på modersmålsdagen 2019. (SK 2)

Feministisk, antiracistisk, politisk korrekt, puristisk og religiøs sprogrøgt i Danmark.

Europas slappeste sprogpolitik – om Er dit modersmål okay? Mange professorer, lektorer og danskstuderende fra europæiske universiteter har bidraget med artikler til denne bog (SK 1)

Fra himmelsk lyd til mudderpøl – om Sange om det danske sprog (SK 1)

– Talegenkendelse på dansk. (SK 3)

Døde, dødssyge og kreative metaforer på lyrikeren Morten Søndergaards Sproghospital. (SK 3)

– Hvordan dør et sprog? (SK 1)

– I Japan spiser de katte – eller hvordan er det nu, det er? En artikel af en japansk danskstuderende om at lære dansk. (SK 1)

Temaer
Fremmedord fra forskellige sprogområder (SK 1)

Vejen til sprogligt mesterskab, om H.C. Andersens sproglige udvikling fra skolestilene, over Edvard Collins rettelser og frem til den voksne H.C. Andersens utrolig smukke tekster. (Oplagt til både litteratur- og sprogundervisning.) (SK 3)

– Bandeord, skældsord og aggressive ord – Hvad er op og ned på de såkaldte maledicta i Danmark og ude i verden? (Her er inspiration til meget interessant snak om, hvordan man bander inden for forskellige kulturer. (SK 2)

– Den danske purist, forfatteren Ole Hjortøs virke.  (SK 1)

Sprogrigtighed
– gennemgang af de komplicerede regler om brugen af apostroffer på dansk. (SK 3),

– Et eller to ord? (SK 2)

Anmeldelser
– Anmeldelser af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs Dansk Sproghistorie bd. 2 (SK 2), Jørn Lunds Dansk, Dænsk, Daansk, Lisa Holm Christensen og Robert Zolas nyredigerede Dansk grammatik (SK 3), Michael Ejstrups Ordet fanger (SK 3)

Bidragyderne
Lise Bostrup (redaktør), Henrik Gottlieb (lektor på Københavns Universitet), Dan Hellum (bibliotekar), Ole B. Kristensen (journalist), Georg Metz (forfatter, debattør), Hisako Ogawa (japansk danskstuderende), Reiner Pogarell (tysk oversætter og bestyrelsesmedlem i Verein Deutsche Sprache), Jens Raahauge (dansklærer, lærebogsforfatter mmm), Marianne Rathje (sprogforsker, Dansk Sprognævn), Poul Sørensen (præst), Anne Pia Thorgaard (freelance journalist).

Andre udgivelser
Den Danske Sprogkreds har udgivet to bøger:

Er dit modersmål okay? – Sprogpolitik i Danmark og ude i verden med tekster om sprogpolitik i Island, Sverige, Tyskland, Holland, Italien, Frankrig, Polen, Ungarn, Litaun og Rusland.

Sange om det danske sprog – kendte klassiskere, sange, der er røget ud af Højskolesangbogen, sange, der aldrig er fundet værdige til optagelse og helt nyskrevne sange.

Nye ideer modtages
Nye ideer til artikler, arrangementer og udgivelser modtages gerne. Vi er også interesserede i at holde foredrag og deltage i debatarrangementer.


Bliv medlem

Et medlemsskab af Den Danske Sprogkreds koster 300 kr. og inkluderer 4 numre af Sprogkræsen samt Sprogkredsens øvrige udgivelser som e-bøger og gratis adgang til vores arrangementer. Papirudgaver af bøger og blade tillægges porto.

Et enkelt nummer af Sprogkræsen koster 50 kr.

Et abonnement på Sprogkræsen uden medlemsskab koster 200 kr. om året.

Sprogkræsen og Den Danske Sprogkreds bøger kan bestilles over www.ForlagetBostrup.dk

(Biblioteker kan bestille over BibMedier).

Spørgsmål kan rettes til

Lise Bostrup (formand) DenDanskeSprogkreds@gmail.com

Se også:

Den Danske Sprogkreds, www.DenDanskeSprogkreds.dk

Facebookgruppen: Den Danske Sprogkreds,