Svenska Språkförsvaret, der er en forening, der ligner Den Danske Sprogkreds, har inviteret os til at deltage i et foredrag og en debat med titlen Hur mår svenska språket?

Det engelske sprog presser det svenske sprog ud på flere og flere områder: i  reklamer, på friskoler, i højere uddannelse, i radio og tv, navne på kunstværker og navne på offentlige bygninger.

Hvad er det, der driver sprogudviklingen hen mod det engelske? Kan vi ikke være tilpas “internationale”, hvis vi fortsat har svensk som førstesprog? Er det rationelt systematisk at udskifte svensk med engelsk – eller er det bare dumt?

Program:

Velkomst ved Per-Åke Lindblom og Christer Janson (Språkförsvarets bestyrelse)

Foredrag ved forfatter, kronikør og kendt radiostemme Kalle Lind

Debat

Læs mere om Kalle Lind her:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalle_Lind

Sted og tid  

Arrangementet finder sted den 12. marts fra kl. 18 til 20 på ABF, Spånehusvägen i Malmö.

Fælles kørsel fra København til Malmö.

Pris

Gratis adgang til arrangementet, men bidrag til benzin og bropenge, hvis man deltager i fælleskørslen.

 

http://sprakforsvaret.bloggagratis.se/2019/02/20/11593337-mote-hur-mar-svenska-spraket-i-malmo/