Den 21. februar 2019 kl.19-21.30
Cafeen, Kulturstationen i Vanløse,
Frode Jacobsens Plads 4,1, 2720 Vanløse (nabo til metrostationen i Vanløse)

Velkommen ved Lise Bostrup og Henrik Palsmar, dirigent.

Lise Bostrup, cand.mag. i dansk og tysk, lærebogsforfatter og formand for Den Danske Sprogkreds.

Alex Ahrendtsen, Dansk Folkepartis skole- og kulturordfører, cand.mag. i dansk og religion.

Anne Holmen, formand for Dansk Sprognævn, professor på Københavns Universitet.

Allan Hilton, oversætter, cand.mag. et art. i engelsk, dansk, oversættelsesvidenskab og leksikografi.

Jens Raahauge, forfatter, tidligere skoleleder, tidligere formand for dansklærerforeningens folkeskole-sektion.

Opsamlende diskussion. Konklusion?

Sang fra Sange om det danske sprog akkompagneret af Henrik Palsmar.
Pause med mulighed for at købe kaffe, te, øl, vin og vand.