Kulturstationen i Vanløse afholdt morgensang den 9. januar kl. 8.30. Lise Bostrup var vært og fortalte om holdningen til det danske sprog gennem tiden, og den konservatiorieuddannede pianist Anja Elisabeth Sand Toft akkompagnerede sangene på klaveret.

Vi sang:

  1. Vort modersmål er dejligt (Edvard Lembcke)
  2. Den gang jeg drog af sted (Peter Faber)
  3. De sige, at mit sprog er en ussel tiggerkvind (Carl Ploug)
  4. Det danske sprog er et stille mæle (Piet Hein)
  5. Dansklærerens sang (Gonzalo Vargas)
  6. Sproget det er vort (Lise Bostrup).

Alle sangene og noderne dertil findes i Sange om det danske sprog.

Arrangementet var vellykket, og nu har Den Danske Sprogkreds fået blod på tanden, så hvis du kender til et bibliotek eller lignende, der arrangerer fællessang, må du gerne anbefale, at vi kommer og styrer en lille seance med sange om det danske sprog.

Dengang jeg drog afsted