I skiltning forekommer de høflige pronomener De, Dem og Deres ret hyppigt.

“Husk Deres bon” og “Læn Dem ikke ud” er ret almindelige, men de høflige pronomener bruges ikke så ofte i almindeligt talesprog.

For nylig havnede jeg i en diskussion med nogle andre dansklærere om brugen af høflige tiltaleformer med De, Dem og Deres. Flere mente, at det ikke ville vare mange år, før disse former var væk, andre mente tværtimod, at de var ved at komme tilbage, og de henviste til Weekendavisens ret demonstrative brug af formerne.