Kære Lise.

I denne sætning:

Kig på det vedhæftede billede

hvilken tid eller form er ‘vedhæftede’?

Jeg har søgt på internettet uden at kunne finde en forklaring.

Håber du – igen – vil hjælpe mig.

Birgit

Kære Birgit

Det vil jeg da gerne.

Ordet vedhæftede hænger sammen med verbet (udsagnsordet) at vedhæfte.

Det bøjes: at vedhæfte (infinitiv/navnemåde), vedhæfter (præsens/nutid), vedhæftede (præteritum/datid) og har vedhæftet (perfektum/før nutid).

Lige i første øjeblik kunne man måske tro, at vedhæftede i dit eksempel var datid, men det passer jo ikke med funktionen. I sætningen Jeg vedhæftede et billede er vedhæftede datid og udsagnsled i sætningen, men i dit eksempel Kig på det vedhæftede billede er vedhæftede et tillægsord. Man kan jo skifte det ud med Kig på det store billede.

Læg mærke til formen store. Den ender på -e, fordi der er tale om bestemt form Et stort billede – Det store billede.

Hvis vi laver det vedhæftede billede” om til ubestemt form, får vi et vedhæftet billede, og her bliver det så let at gennemskue, at der er tale om en kort tillægsform (perfektum participium).

Den korte tillægsform (vedhæftet) og den lange (vedhæftende) er former af udsagnsordene, der kan tages i brug, når verberne skal bruges på samme måde som tillægsord (adjektiver):

et vedhæftet dokument, det vedhæftede dokument, to vedhæftede dokumenter, de vedhæftede dokumenter.

Håber, det hjalp.

Mange hilsner

Lise