Den Danske Sprogkreds holdt den 16. maj et møde i Gallery Lowlands i Rørholmsgade, hvor vi siddende blandt de skønne malerier og keramiske kunstværker forsøgte at skabe nye ord.

Vi var kun fem deltagere, men vi hyggede os gevaldigt.

Her er en liste over nogle af de bedste nye ord, vi opfandt. Nu må vi så prøve at bruge dem og prøve at få i hvert fald et par stykker optaget i det danske sprog. 🙂 🙂 🙂

Deltagerne var Benthe Plough, Ingelise Hallengren, Ingrid Slott, Tina Rinds og Lise Bostrup.

Ord

fjerkræskvalder, sb., –et, nedsættende udtryk om tåbelig snak i store mængder

krænkelsesbedrag, sb., -et, at bilde sig selv ind, at man er blevet krænket

krænkevorn, adj., let at krænke

mellemrumsbetændelse, sb., -n, tendens at skille sammensatte ord

mobilitis, sb., –sen, overdreven trang til at tale i mobiltelefon

naturbad, sb., –et, at gå ud i naturen og blive forfrisket

ordkanon, sb., [med tryk på 3. stavelse] –en, en person, der udsender kaskader af ord

ordkanon, sb., [med tryk på 2. stavelse] –en, en liste over anvendelige ord

ordshop, sb., –pen, et sted, hvor man kan hente mange ord, et leksikon

ordshoppe, vb., at finde ord hist og her

paraplytænkning, sb., –en, at tænke på at kommunikere, så man ikke risikerer at komme i konflikt med nogen; at tænke på at beskytte sig selv og en gruppe mod omverdenen

skvalderkålsord, sb., –et, et indholdsløst ord, der breder sig som ukrudt og ikke er til at komme af med

spinævl, sb., –et, noget vrøvl, der kommer fra en spindoktor

sprogkræs, sb. –et, dejligt sprog

sprogkræsen, adj., om en person, som foretrækker smukt og korrekt sprog

trusselkort, sb.,- et, en type argument, hvor en person truer en anden, at trække trusselkortet

undermålermålestok, sb., –ken, at måle noget ud fra alt for lave idealer

Udtryk

asocialt begavet, om personer, der ikke sorterer deres affald, altid kører i midterste bane på motorvejen og i det hele taget ikke tager hensyn til det omgivende samfund.

at tage en biopause, at gå på toilettet