For at være medlem af Den Danske Sprogkreds skal man betale et kontingent på 250 kr. pr. år. Kontingentåret går fra august til august. Som medlem af Sprogkredsen kan man deltage i alle Sprogkredsens arrangementer, og man modtager alle Sprogkredsens udgivelser enten med posten eller digitalt.

Kontingentet indbetales til Sprogkredsens konto 2128-0714426052 eller mobilpay 26 71 78 37.

Mange medlemmer betaler lidt ekstra som donation til Sprogkredsen. 🙂