Fredag den 4. marts holdt Sprogkredsens formand, Lise Bostrup, et lille kursus for forfattere i Storstrømsområdet om gengivelse af talesprog i romaner og noveller. Efter en relativ kort teoretisk introduktion om de væsentligste forskelle mellem talesprog og skriftsprog fik deltagerne lov til selv at prøve kræfter med omformning af autentisk talesprog til replikker, og skrivning af en dialog mellem to helt forskellige mennesker, der udtrykker sig på hver sin måde. Der opstod mange interessante samtaler blandt deltagerne.