Anne Pia Thoregaard er blevet medadministrator i Den  Danske Sprogkreds´ Facebookgruppe. Det betyder, at hun skal hjælpe Sprogkredsens formand, Lise Bostrup, med at holde styr på gruppen og dens 681 dejligt engagerede medlemmer. Anne Pia kommer til at være med til at godkende eller afvise personer, der søger optagelse i Sprogkredsens Facebookgruppe.

Jeg vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om Sprogkredsens Facebook-gruppe.

Formålet med Sprogkredsens gruppe på Facebook

Formålet med Facebook-gruppen er at sætte fokus på det danske sprog og på Sprogkredsens virke.

Vi gør altid reklame for vores udgivelser og aktiviteter på siden, og vi deler systematisk vores opslag fra hjemmesiden www.DenDanskeSprogkreds.dk på vores Facebook-side.

Vi håber på den måde at få flere regulære medlemmer i Sprogkredsen. Det koster kun 250 kr. om året at være medlem, og så får man 4 numre af bladet Sprogkræsen, årets bog og gratis adgang til alle arrangementer.

Almindelig debat om det danske sprog

Udover at skabe interesse for Sprogkredsen ønsker vi at give plads for debat om det danske sprog.

Vi forstår emnet sprog ret bredt. Det kan handle om sprogrigtighed, sprogpolitik, retskrivning, udtale, grammatik, sproghistorie, faste vendinger, ordsprog, bandeord, slang, dialekter, regionalsprog, mediesprog, reklamesprog, oversættelse, tolkning og undervisning i dansk for udlændinge og dansk for danskere.

Hvad vil vi ikke have på vores side?

Et indlæg om fodbold som sådan hører ikke hjemme i Sprogkredsens Facebookgruppe, men hvis emnet handler om de udtryk, man bruger til at beskrive en fodboldkamp, og de råb, der lyder fra tilhørerne, er det helt i orden.

Vi foretrækker at deltagerne på vores Facebookside selv formulerer deres indlæg og ikke bare deler opslag fra andre grupper, opslag fra Wikipedia og den slags, som vi alle sammen selv ville kunne finde frem til, hvis vi skulle få brug for det. Når vi deler noget fra andre medier, skal der være en speciel grund til det.

Vi vil ikke have reklamer på siden. Det er i orden at lave et opslag om en sprogbog, man lige har skrevet eller lige har læst, og som man gerne vil anbefale til andre, men det er ikke i orden at sætte en forlagsreklame og slet ikke en reklame for CocaCola eller lignende op.

Vi vil heller ikke have direkte politisk agitation for et parti eller en gruppering, men det er klart, at sprogpolitik i nogen grad hænger sammen med anden politik. Det er en balancegang.

Vi vil slet ikke have aggressive angreb på personer, uanset om der er tale om medlemmer af gruppen eller kendte mennesker. Man kan sagtens være uenig og kritisere, men vi har faktisk måttet smide et par stykker ud af gruppen, fordi de optrådte meget bedrevidende og nedladende over for andre medlemmer af gruppen. Der er klart store forskelle mellem de forskellige gruppemedlemmers viden om det danske sprog, men vi skal alle sammen være her, og de medlemmer, der har en lang akademisk uddannelse inden for lingvistik o.l. bør bestræbe sig på at formulere sig på en måde, så de ikke hægter personer uden kendskab til fagterminologi af.

Vi skal huske, at Sprogkredsens Facebookgruppe er en lukket gruppe. Det er kun mennesker, der er seriøst interesserede i det danske sprog, der kan optages. I vores gruppe skal vi kunne fremsætte meninger i en tryg atmosfære. Det er ikke acceptabelt at kopiere andres indlæg og offentliggøre dem i andre grupper eller citere dem offentligt.

Hvad sker der, hvis man bryder reglerne?

Hvis man kommer til at sætte et eller andet irrelevant op, sker der ikke noget, med mindre man bliver ved med at gøre det. I nogle tilfælde sletter vi opslaget, og i grove tilfælde af spam og manglende respekt for andre kan Anne Pia og jeg slette vedkommende. Det er kun sket i ganske få tilfælde.

Hvad sker der, hvis man overholder reglerne?

Ja, hvis vi alle overholder reglerne, så kan vi have en dejlig gruppe af sprogligt interesserede personer. Vi kan få masser af debat, og  vi kan skabe interesse for Sprogkredsens virke.