Jul eller hjul? Viske eller hviske? Det er ikke til at høre forskel på ordene i disse ordpar, for det h, der noteres i skriften foran j og v udtales ikke. Det er stumt, som man siger.

Jamen, hvorfor skriver vi så de tossede h’er, som børn og udlændinge, der kommer til Danmark, kan have svært ved at få styr på. Usikkerheden kan ikke bare føre til fejl, hvor man glemmer et h. Den kan også føre til det, man kalder hyperkorrektion, og altså indsætter et h, der slet ikke hører hjemme, så viske, der betyder fjerne, bliver til hviske, der betyder at tale lavmælt. Et hviskestykke? Det er måske et teaterstykke, hvor replikkerne bliver hvisket?

Grunden til, at vi beholder de stumme h’er, er en vis konservatisme i den danske retskrivning. Vi har nemlig udtalt disse h-lyde tidligere, og hvis man tager til den nordlige del af Jylland, kan man stadig høre udtalen af hjul og hvin med klare h-lyde.

Selvfølgelig kunne man godt lave en retskrivningsreform og slette de stumme h’er, men man skulle vel så også ændre staveformen sagde til sae, havde til hade, det til de og restaurant til ræsdorang. Der er næppe stemning for en så vidtgående reform, og derfor må de små nok slås med de stumme h’er nogle år endnu.