Udtrykket at få en appelsin i sin turban stammer fra Adam Oehlenschlägers lystspil Aladdin eller den forunderlige lampe fra 1805.

Oehlenschlägers stykke foregår et ikke nærmere defineret sted i Asien, hvor personerne bærer turban. I en af scenerne er der en rig købmand, der vil kaste tre appelsiner i grams, og Aladdin og hans to venner står klar. Aladdin griber de første to, og vennerne prøver at forhindre Aladdin i at få den sidste appelsin, men den lander ved et utroligt lykketræf i hans turban.

Ordet appelsin betyder egentlig æblet fra Kina, og det er et gammelt symbol på frugtbarhed og rigdom, og det er også sådan det fungerer hos Oehlenschläger.

Udtrykket at få en appelsin i sin turban bliver i dag brugt, når der en person helt uventet og uden selv at gøre noget for det, får en stor gevinst, en stor chance eller andet virkelig godt.

I Ordbog over Det Danske Sprog citeres en passage fra bladet Folkeskolen, der i 1931 brugte udtrykket om en gruppe lærere: de Lærere, som .. har faaet den Appelsin i Turbanen, at de er kommet til Mellemskolen.