Da vi ikke har kunnet mødes personligt, har Den Danske Sprogkreds´ bestyrelse og udvalg fortsat med at arbejde digitalt. Glæd jer til det næste nummer af Sprogkræsen, generalforsamlingen og prisfesten.