Når nyhedsværter og journalister taler i dag, har de tendens til at overdramatisere sproget, forklarede Georg Metz på Den Danske Sprogkreds møde den 23. oktober. “I stedet for at betone ORD for ORD for ORD skal man undlade de store forskelle i betoning og tale som normalt.” Undersøgelser viser, at overbetoning af en række enkelte ord i en sammenhæng, selv om den er tænkt som et middel til at tydeliggøre budskabet, gør det sværere for lytterne at forstå og huske meningen”.
Sætningsmelodien i dagens mediesprog var også noget, Georg Metz langede ud efter. “Når intonationen går ned, betyder det, at noget er afsluttet”, forklarede han. “Dagens mediefolk har tendens til at gå dramatisk op og ned i intonationen, men det forvirrer forståelsen. De bør først gå ned ved emnets afslutning.”
Metz krydrede sin fremstilling med anekdoter og henvisninger, og de ca. 50 tilstedeværende fik en god rigtig god aften.