Sprogkræsen 4 udkommer den 1. oktober med masser af spændende læsestof om dansk sprog:
– en artikel om børn af danske mødre, der tager på højskole for at lære dansk som 18-19 årige
– et tema om faste vendinger og tvillingeformler Læs I huj og hast.
– anmeldelser af den nye danske sproghistorie bd. 3 Fra Guldhornene til Yallerup Færgeby

og meget mere.

Sprogkræsen er gratis for alle Sprogkredsens medlemmer og kan bestilles for 50 kr. i løssalg.
Bladet findes på en del biblioteker. Spørg efter det og få evt. bibliotekarerne til at bestille det hjem.