Den Danske Sprogkreds blad Sprogkræsen bringer i dette nummer et tema med udgangspunkt i vores fejring af H.C. Andersens fødselsdag den 2. april. Artiklerne af Johan de Mylius og Lise Bostrup er netop blevet optaget i den officielle H.C. Andersen-bibliografi:

Sprogkræsen. Nyt fra Den Danske Sprogkreds, 3, 22.5.2019. Tema: “H.C. Andersens sprog”, pp. 17-25 (Lise Bostrup, “Vejen til sprogligt mesterskab”, pp. 17; H.C. Andersen, “Stil nr. 32”, pp. 18-19; Edvard Collin, “H.C. Andersen manglede agtelse for det danske sprog”, pp. 20-21; Johan de Mulius, “Den voksne digter. En maler med pennen”, pp. 22-25.) – Jf. Lise Bostrups anmeldelse af Lisa Holm Christensen og Robert Zola Christensen, Dansk Grammatik, 4. udg., 2019, pp. 26-27.