Onsdag den 13. februar var Sprogkredsens formand, Lise Bostrup, vært ved et morgensangsarrangement på Københavns Hovedbibliotek i Krystalgade.
Det var bibliotekets medarbejder Anne Lisbeth Nielsen, der stod for arrangementet.
Vi sang:
Langt højere bjerge
Vort modersmål er dejligt
Dengang jeg drog af sted
Det danske sprog er et stille mæle
Sproget det er vort.
Arrangementet var velbesøgt, og der var en rigtig god stemning.