Onsdag den 15. august kl. 15-17 i caféen i Kulturstationen i Vanløse.

I Danmark har vi en tendens til at omtale vores sprog i passive vendinger: sproget udvikles, og det ændrer sig. Vi har tendens til at glemme, at det er os, der udvikler og ændrer sproget, og os, der langsomt er ved at afvikle det, fordi vi vælger at bruge engelsk i stedet for dansk inden for en række centrale, fordi vi fylder det danske sprog op med engelske ord og bøjningsformer, og fordi vi ikke passer på det. I et oplæg til debat vil formanden for Den Danske Sprogkreds, cand.mag. Lise Bostrup give et overblik over dansk sproghistorie og den sprogpolitik, der føres i andre lande. Efter foredraget er der generalforsamling i Den Danske Sprogkreds.

Se hele programmet for efteråret her.