I dag har KrD en forsideartikel om dansk sprog med omløb til side 4 samt en helsides artikel om emnet på side 13. Jeg er pavestolt, for jeg bliver citeret flere gange. Man må ikke dele hele artiklen, men I får en passage, for jeg mener, at brugen af engelsk i dansk er et tema, som alle forfattere må forholde sig til. 🙂
“Lise Bostrup er formand for foreningen Den Danske Sprogkreds, som er kritisk over for den ubegrænsede omfavnelse af det engelske sprog i Danmark og engelske indlån i dansk. Foreningen mener, at engelsk er et udmærket sprog til international kommunikation, men bryder sig ikke om, at det skal blandes med dansk, og at der ikke lægges vægt på udviklingen af det danske sprog med for eksempel oversættelse af begreber, der bruges i videnskab og medier. Og især er hun bekymret for domænetab, altså at der er hele områder inden for for eksempel videnskab eller populærkultur, hvor det danske sprog slet ikke anvendes.
”Det er selvfølgelig fint at kunne engelsk. Men dels tror jeg, danske børn og unge hører og læser så meget engelsk, at deres modersmålsfornemmelse ikke bliver udviklet nær så godt. Og dels har danskerne en tilbøjelighed til at overvurdere, hvor gode de er til engelsk,” siger hun og tilføjer:
”Det kan godt være, vi synes, vi kan sige meget på engelsk. Men det er sværere at få det, vi siger, til at løfte sig over det småbanale.””