Så kom det 3. nummer af Den Danske Sprogkreds’ blad Sprogkræsen fra trykkeriet.

Sprogkræsen 3 bringer
– et af de første interviews den nye direktør for Dansk Sprognævn har givet og en beskrivelse af Dansk Sprognævns nye domicil i en tidligere varmecentral i Bogense,
– en artikel om antiracistisk, feministisk, kristen og kommerciel sprogrøgt i dag
– en artikel om automatisk talegenkendelse
– en forhåndsomtale af digteren Morten Søndergaards Sproghospital
– en indlæg af Georg Metz om dansk talesprog i radio og tv
– et stort tema om H.C. Andersens sprog med bidrag af bl.a. Johan de Myliius
– anmeldelser af nye bøger af Robert Zola og Michael Ejstrup
– en artikel om brugen af apostroffer i skriftligt dansk
samt en plan over alle Den Danske Sprogkreds planlagte arrangementer for 2019.

Alle medlemmer får bladet gratis, og andre interesserede kan bestille det for 50 kr. + porto ved at sende en mail til DenDanskeSprogkreds@gmail.com.