På Den Danske Sprogkreds´ åbne medlemsmøde den 30.1. blev vi enige om, at etablere en arbejdsgruppe med personer, der har tid og lyst til at diskutere, om Danmark har brug for en sproglov, og hvordan sådan en evt. kunne se ud.
Vi talte om muligheden for at udarbejde en skitse til et lovforslag, der evt. ville kunne stilles som et borgerforslag, og vi aftalte, at vi i første omgang ville diskutere, hvilke områder en eventuel dansk sproglov ville kunne omfatte.
Det første møde i arbejdsgruppen holdes tirsdag den 12. februar kl. 15-17 hos Lise i Vanløse, og udgangspunktet er Jørgen Christian Wind Nielsens artikel Sproglove? i Er dit modersmål okay? Sprogpolitik i Danmark – og ude i verden, udgivet af Den Danske Sprogkreds, 2018, s. 10-18.
Arbejdsgruppen er åben for medlemmer af Den Danske Sprogkreds med interesse for netop dette emne. Vi vil senere etablere andre arbejdsgrupper med andre emner.

Mange hilsner
Lise Bostrup
(formand for Den Danske Sprogkreds)

Tilmelding til mødet
DenDanskeSprogkreds@gmail.com

Henvisninger
www.DenDanskeSprogkreds.dk
www.Borgerforslag.dk