I dag den 2. juni er det sidste chance for at indsende forslag til Nationalbanken om, hvilke motiver der skal på Danmarks nye pengesedler. Nationalbanken har allerede en række forslag til motiver og personer, der er indsendt af forskellige institutioner, men det er også muligt at foreslå personer, der har gjort en særlig indsats for Danmark.

Jeg har foreslået at sætte den danske sprogforsker Rasmus Rask på en pengeseddel.

Rasmus Rask indleverede i 1814 en prisopgave til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Opgaven skulle belyse forholdet mellem det danske sprog og det forhold til de nordiske og tyske dialekter:

“Med historisk Kritik at undersöge og med passende Eksempler at oplyse, af hvilken Kilde det gamle skandinaviske Sprog sikrest kan udledes, at angive Sprogets Karakter og det Forhold, hvori det fra ældre Tider og igjennem Middelalderen har staaet dels til nordiske dels til germaniske Dialekter, samt nöjagtigt at bestemme de Grundsætninger, hvorpaa al Udledelse og Sammenligning i disse Tungemaal bör bygges.”

Det kan lyde lidt verdensfjernt, men man skal huske på, at sprog er et af de vigtigste elementer i et lands karakter, og i begyndelsen af 1800-tallet havde sprogforskeren Wilhelm Grimm (ham, der sammen med sin bror Jacob, samlede Grimms eventyr) beskrevet det danske sprog som en plattysk variant. Hvis det danske sprog blev betragtet som en tysk dialekt, ville der ikke være langt fra at indtænke Danmark i et tysk rige, så det var bestemt væsentligt for Danmark, at Rask så overbevisende beskrev det danske sprog som et nordisk sprog.

Et af argumenterne handlede om kategorien bestemthed. På tysk hedder det f.eks. das Haus, og det hedder the house på engelsk og la maison på fransk. På de nordiske sprog danner man imidlertid bestemte former af substantiverne ved endelser, så det hedder huset, kvinden og dyrene.  

Rasmus Rask beskrev det islandske sprog som udgangspunkt for sine sammenlignende studier, og han er i dag mere kendt i Island end i Danmark. Ved at sætte Rasmus Rasks i øvrigt smukke ansigt på en dansk pengeseddel vil vi sætte fokus på sproget som et væsentligt element i den danske selvforståelse og hylde en af Danmarks største sprogforskere.

Det ville være fint, hvis andre af Sprogkredsens medlemmer og venner ville foreslå Rasmus Rask på Nationalbankens hjemmeside, og man er velkommen til at citere fra denne lille tekst.

Forslaget kan indtastes her: nationalbanken.dk/nyesedler