Sprogforskeren Rasmus Rask var “miskendt  hjemme, men og rost ude i verden”, sagde Kirsten Rask på et møde i Den Danske Sprogkreds onsdag den 29. maj 2024.  Hun gennemgik Rasmus Rask´s beskrivelse af den indoeuropæiske sprogstamme med udgangspunkt i hans egen store rejse fra Danmark over Sverige og Rusland til Indien, som skabte det videnskabelige grundlag for hans opdagelse af de europæiske sprogs oprindelse i de indiske sprog, der skabte grundlaget for teorien om de indoeuropæiske sprog.

Kirsten Rask fortalte så levende og fik så mange af de 30 tilstedeværende til at få lyst til at stille spørgsmål, at det var lige ved at være svært at få tid til at få afsunget de sange Elisabeth Handberg og Lise Bostrup havde udvalgt til lejligheden. Det lykkedes dog, og især bed publikum mærke i sangen Yderst mod Norden af den norske forfatter A. Munck. Vi havde valgt sangen på grund af dens beskrivelse af Island som bevareren af det gammelnordiske:

Medens det synkende Nordens magt

deltes og måtte forsøge,

blev der på Island bevaret og lagt

livssød for kommende dag.

Dér nu er tegn på stammernes pagt

står tilbage.