Den 29. maj kl. 19–21 fortæller sprogforskeren Kirsten Rask om den store, danske sprogforsker, Rasmus Rask, der satte det danske sprog ind i en international sammenhæng. Efter foredraget, der foregår i Heerupsalen på Kulturstationen i Vanløse, bliver det muligt at stille spørgsmål til Kirsten Rask.

Sprogkredsens formand, Lise Bostrup, byder velkommen og Elisabeth Handberg lægger op til et par fællessange om det danske sprog.