Bøjning af substantiver på –ium 

– en lille kilde til en stor forvirring.

Ordet akvarium kommer fra latin. Indtil 2012 skulle ordet bøjes: et akvarium, akvariet, akvarier, akvarierne, og formen akvarie– skulle anvendes i sammensætninger som f.eks. akvariefisk. Der var samme system i andre ord, som ender på –ium som f.eks. et kollegium, et gymnasium og et adverbium.

Analogidannelser

Nogle sprogbrugere havde imidlertid problemer med bøjningerne, og ud fra de bøjede former skabte de så ubøjede former på –ie som f.eks. et akvarie og et kollegie, et gymnasie og et adverbie. Det blev anset for at være forkert, og der blev brugt meget energi på at lære børnene de rigtige former i folkeskolen.

Majonæsekrigen

I 2007 mente et flertal i Dansk Sprognævn, at det skulle gøres lettere at skrive korrekt, og de mente, at det ville være hensigtsmæssigt at indføre en lang række dobbeltformer. Heriblandt skulle man have mulighed for at vælge mellem mayonnaise og majonæse, og gymnasium og gymnasie.

Sprognævnets forslag skabte voldsomme protester i medierne, og den daværende undervisningsminister, Mimi Stilling Jacobsen, underkendte Sprognævnet, der måtte revidere Retskrivningsordbogen, før den kunne udgives.

2012-ændringer

Da kombattanterne i majonæse-krigen var faldet til ro, gik Dansk Sprognævn tilbage til emnet –ium / -ie og listede ændringerne ind i Retskrivningsordbogen 2012. Der var ikke tale om en reform. Uh nej, blot nogle smårevisioner af enkelte ord. Blandt de “enkelte ord” var der 40 ord på –ium , der blev forsynet med dobbeltformer på -ie.

Siden 2012 har det således været i orden at skrive et akvarie, et gymnasie, et ministerie og et delfinarie.

De ord, der ikke var nævnt i listen over de 40 ord, skulle stadig skrives med –ium. Det gjaldt f.eks. adverbium, herbarium, millennium og vokabularium.

Hvad er forskellen?

Der er ikke nogen betydningsmæssige eller etymologiske forskelle på ordene i de to grupper. Det handler om optælling af forkerte analogi-dannelser. Når der er tilstrækkelig mange, bliver formerne tilladt. Man har sandsynligvis besluttet, at 40 var et pænt rundt tal, og så taget de 40 mest brugte analogidannelser og ophøjet dem til korrekte dobbeltformer.