Den Danske Sprogkreds

Date

14/12/2020

Den Danske Sprogkreds’ julekalender den 15. december

I 2015 blev det kønsneutrale pronomen “hen” indført i Sverige som et alternativ til “han” og “hun”. Sanni Nimb, der er ledende redaktør på Den Danske Ordbog, der udgives af Det Danske Sprog– og Litteraturselskab, har udtalt, at hun personligt… Læs mere →

Den Danske Sprogkreds’ julekalender den 14. december

Nogle uregelmæssigt bøjede verber har en særlig variant af perfektum participium (kort tillægsform), der bruges, når ordet skal fungere som adjektiv (tillægsord). Af verbet forsvinde kan vi danne førnutid med formen forsvundet: Pludselig var han sporløst forsvundet. Som tillægsord bruger… Læs mere →

© 2024 Den Danske Sprogkreds

Developed and maintained by ClearWebStatsUp ↑