Den Danske Sprogkreds´ blad “Sange om det danske sprog” omtales i decembernummeret af Dansk. Medlemsblad for Dansklærerforeingen folkeskolesektion. Teksten kan være svær at læse i den indscannede version, så vi gengiver den her:

Modersmålssangbog

Forlaget Bostrup har for Den Danske Sprogkreds udgivet en sangbog, der rummer en lang række sange om det danske sprog. Bogen, der også bærer titlen “Sange om det danske sprog” byder både på nye og gamle kendinge og et idledende kapitel om modersmålssange genem tiden. Man finder bidrag af såvel Oehlenschläger, Grundtvig, Ebbe Kløvedal Reich og selvfølgelig Dansklærerforeningens Jens Raahauge, der bidrager med hele tre af slagsen. En lille bog, der fint kan bruges af dansk- og historielærere.

Desværre er Dansklærerforeningen kommet til at bruge forsiden fra en prøveudgave, som vi lavede i forbindelse med festivalen på Københavns Havn i august. Den endelige udgave indeholder 56 forskellige sange med noder, bechifringer og noter.